Baile Balvanyos, nr. 77
Foglalás
Bálványos

Bálványosvár – a legenda

Tengerszint feletti magasság 1056 m.     Közigazgatásilag Torja településhez tartozik, ettõl 10-, Kézdivásárhelytõl 18 km-re található a Torja-patak völgyfõjében. A hagyomány szerint nevét onnan kapta, hogy építtetõje, az Aporok elõdje, a pogánylázadások leverése után ide vonult vissza az õsi isteneknek, bálványoknak áldozni.

Bálványosvár egyike az olyan váraknak, amely nem cserélt gazdát a történelem során, nem esett ellenség kezébe, még a mongol hordák betörését is sikeresen vészelte át. Ennek az állításnak a hitelességét történelmi tények támasztják alá. A vár a Kárpátok kanyarulatához közel található, és a hegyek sokasága megakadályozta a vár bevevését. Különlegessége, hogy több tonnás kõtömbökbõl egy kúp alakú hegy csúcsán épült. A hegy magassága több mint kétszáz méterre emelkedik ki a tájból a tõle délre fekvõ Büdös komor testvéreként, ami egy kicsivel magasabb.

A várat az északi oldalról lehet csak megközelíteni. Építésének idõpontja nem ismert, de stílusa alapján ítélve nem kétséges, hogy székely mesterek építettek, a környék számtalan hasonló várával egyetemben, melyek mint egy összeláncolt védõsáv, a keleti határ védelmét szolgálták. Bálványosvárnak az elsõ ismert ura Opur, a balkáni portyák egyik szilaj bajnoka, aki Botond vezért kísérte a Bizánc elleni hadjáratba. Az évek során az Opur név Aporra módosult. A Bálványosvár nevet késõbb kapta, az erõszakos hittérítés utáni idõkben, amikoris a vár szilaj urai fittyet hánytak az új vallásnak, és tovább is Hadúrnak áldoztak.

A közelben fekvõ Szent Anna-tó körül végzett múlt századi kutatások eredményei alapján azt a véleményt kockáztatták meg a kutatók, hogy még évszázadokkal késõbb is létezett egy titkos szekta, amelynek tagjai itt tartottak õsi rituálékat, Hadúrnak fehér lovat áldoztak.

complexul-istvana-balvanyos-zone
complexul-istvana-balvanyos-cetate
complexul-istvana-balvanyos-Istvana-residence